เราสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและตั้งรกรากเพื่อคงไว้ซึ่งนวัตกรรมเมื่อ 150 ปีที่แล้วหรือไม่? 

เราสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและตั้งรกรากเพื่อคงไว้ซึ่งนวัตกรรมเมื่อ 150 ปีที่แล้วหรือไม่? 

เรากำลังดำเนินต่อไปในเส้นทางที่สว่างไสวของผู้เชื่อที่พร้อมจะสำรวจและสร้างรูปแบบใหม่ของการแผ่ขยาย เชื้อเชิญโลกให้เข้าสู่แสงแห่งความจริงที่ส่องประกายนี้ หรือเราตกลงใจที่จะยึดมั่นในยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของ Adventism? เราแบ่งปันข้อความด้านสุขภาพหรือเก็บไว้ในวงเล็กๆ เฝ้าดูหลายทศวรรษต่อมาในขณะที่คนอื่นๆ ทั่วโลกรับรู้ จากนั้นแบ่งปันประโยชน์ของสุขภาพแบบองค์รวมเกินจริง เราจัดทำชุด

หลักสูตรสำหรับเด็กๆ ในสนามเผยแผ่ เพื่อไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

 ทุกมุมโลกก็สามารถเข้าถึงการศึกษาที่พัฒนาแล้วได้ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรงเรียนของเราต้องดิ้นรนกับความเป็นจริงที่แห้งแล้งของการเข้าเรียนแบบโครงกระดูก เงินทุนไม่ดี การมีชุมชนน้อยที่สุด และประตูหมุนเวียนแห่งความเป็นผู้นำในการบริหาร โลกก้าวล้ำหน้าเราในแบบที่เราเคยเป็นผู้นำ แต่พวกเขายังขาดสิ่งที่ทำให้ตำแหน่งเหล่านี้มีพลัง ซึ่งก็คือข่าวประเสริฐ ด้วยเหตุนี้เสียงของเราจึงต้องดังที่สุด

ในปีก่อนๆ ดูเหมือนว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของเราจะแลกมาด้วยจิตวิญญาณแห่งการอนุรักษ์ เรากักขังตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ทางวิญญาณด้วย Adventism เป็นการเคลื่อนไหวที่แยกออกจากกันในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคำ เช่น สภาวะของคนตาย และการถือศีลวันสะบาโต การตีความของเราเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งพบได้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ไม่ว่าคริสเตียนจำนวนมากจะไม่รู้หรือพลาดไปในการศึกษา นี่คือโอกาสในการเป็นผู้นำการศึกษา สร้างการศึกษาพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐานเพื่อแบ่งปันกับคนทั้งโลก ถึงกระนั้น เราปิดการเข้าถึงของเราในโลกตะวันตกโดยรักษาทรัพยากรของเราไว้สำหรับเพื่อนแอดเวนติสต์ ผู้สอนพระคัมภีร์ ทรัพยากร และพันธกิจจำนวนมากที่ก่อตั้งอย่างสวยงามในพระวจนะของพระเจ้า มักถูกปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่ใช่มิชชันนารี โดยไม่มีความหมายอีกด้วย 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของเรามีไว้สำหรับ Adventists เมื่อเราต้อง “ออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทั้งปวง” ตามที่ระบุไว้ในมาระโก 16:15 การมีอยู่ของแอพ ช่อง YouTube เพจ Facebook และ Instagram เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำข้อความมาสู่โลก แม้ว่าหลายปีก่อนหน้านี้จะมีการต่อสู้มากมายเพื่อนำคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสมาสู่การประกาศสมัยใหม่ 

แต่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เพื่อผลักดันให้คริสตจักรทั่วโลก

เข้าสู่พันธกิจสมัยใหม่อย่างเต็มที่ Coronavirus ทำให้คริสตจักรฟื้นแรงผลักดันในการแสดงนอกกรอบ ขณะนี้เรากำลังทำงานเพื่อสร้างเนื้อหาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณแก่ผู้ที่กำลังเรียนรู้ การหลีกหนีจากการฟื้นฟูการแสดงตนทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าเราสามารถอยู่ในโลกได้ ไม่ใช่ของโลก ในขณะที่สร้างการแสดงตนที่สง่างามและมีความเกี่ยวข้อง ทำให้ความเชื่อเรื่องเครื่องประดับของเราเสื่อมเสีย

การวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้แสดงว่าขาดการสนับสนุนคริสตจักรมิชชั่นหรือไม่? ไม่ใช่เลย เป็นเพราะความสุข ความศรัทธา และความเชื่อในขบวนการมิชชั่นที่เราต้องไม่ยอมให้ข่าวสารอันเข้มข้นดังกล่าวสูญหายไปในความซบเซาเป็นวงกลม เราสามารถเข้าถึงข่าวสารที่เป็นหัวใจของข้อความซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรม พระคุณ และความรัก ในฐานะผู้เชื่อ เราถูกเรียกใน 1 เปโตร 4:10 ว่า “แต่ละคนควรใช้ของประทานใด ๆ ที่คุณได้รับเพื่อรับใช้ผู้อื่น ในฐานะผู้พิทักษ์พระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซื่อสัตย์” เราได้รับเชิญให้ “ร้องเพลงใหม่แด่พระเจ้า ทั่วโลกร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเพลงถวายพระเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์ ประกาศความรอดของพระองค์วันแล้ววันเล่า ประกาศสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ พระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งปวง” (สดุดี 96:1-3) ให้เรากลับมาร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้น

“เราจะไม่ละทิ้งการมีส่วนร่วมทางสังคม เราไม่ควรแยกตัวเองออกจากผู้อื่น เพื่อให้เข้าถึงทุกชั้น เราต้องพบพวกเขาในที่ที่พวกเขาอยู่ พวกเขาจะไม่ค่อยแสวงหาเราตามความสมัครใจของพวกเขาเอง ไม่ใช่คนเดียวจากธรรมาสน์ที่มีหัวใจของมนุษย์ที่สัมผัสความจริงจากเบื้องบน มีสาขาอื่นของแรงงาน มันอาจจะต่ำต้อย แต่ก็มีแนวโน้มอย่างเต็มที่ พบได้ในบ้านของผู้ต่ำต้อยและในคฤหาสน์ของผู้ยิ่งใหญ่ ที่คณะกรรมการโรงพยาบาลและในการชุมนุมเพื่อความสนุกสนานทางสังคมที่ไร้เดียงสา” EG White ความปรารถนาแห่งวัย

crdit : สล็อตโรม่าเว็บตรง / สล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรง